Объявление о проведении аукционов

Объявление о проведении аукциона по продаже автотранспорта
Дата начала: 19.12.2019 10:00

ТОО «KMG EP-Catering» (далее - Товарищество) объявляет о проведении аукциона по продаже автотранспорта в Мангистауской области г. Жанаозен.

На аукцион выставляется автотранспорт:

Марка автомашины

Гос. номер

Год выпуска

Пробег

Оценочная стоимость

Газ 2705 288

R 124 BТ

2010

29 860

1 300 000,00

Дата проведения аукциона «19» декабря 2019 г. в 10 ч. 00 мин., по адресу Мангистауская область г. Жанаозен, Промышленная зона 2 строение 9 Б. территория ТОО «КазГПЗ» офис ТОО «KMG EP-Catering» каб. 302

Условия оплаты: 100 % предоплата в срок не позднее 2 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи

Метод проведения аукциона голландский.

Гарантийный взнос не применяется

Прием заявок производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается не позднее трех рабочих дней до начала аукциона, по адресу Мангистауская область г. Жанаозен, Промышленная зона 2 строение 9 Б территория ТОО «КазГПЗ» офис ТОО «KMG EP-Catering каб. 302.

Осмотр автотранспорта возможен в 16.00 часов по согласованию с Товариществом.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам: 8 72934 92658 (вн. 120, 210), 8 72934 92661).

Хабарландыру.

«KMG EP-Catering» ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) Маңғыстау обылысы, Жаңаөзен қаласында автокөлік сатылымы бойынша аукцион өткізетінін хабарлайды. Аукционға төмендегідей лоттар бойынша автокөліктер шығарылады.

Лот№

Автокөлік маркасы

Мемлекеттік нөмірі

Шығарылған жылы

Жүріп өткен шақырымы

Бағалау құны

1

Газ 2705 288

R 124 BТ

2010

29 860

1 300 000,00

Аукционды өткізу уақыты: 2019 жыл «19» желтоқсан, сағат 10.00.- те. Өтетін мекен-жайы: Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, өндірістік аймақ 2, құрылымы 9 «ҚазГӨЗ» ЖШС-інің аумағы, «KMG EP-Catering» ЖШС кеңсесі, № 302 кабинет.

Төлем шарттары: 100% көлеміндегі алдын ала төлем сатып алу-сату келісім шартына қол қойылғаннан бастап 2 (екі) банктік күн ішінде өтелуі тиіс.

Аукционды өткізу әдісі – голландша.

Кепілдік өтем қабылданбайды.

Аукционға қатысу үшін өтініш ақпараттық хабарландыруды жариялаған күннен бастап және аукцион басталардан 3 (үш) жұмыс күні бұрын төмендегідей мекен-жай бойынша қабылданады.

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, өндірістік аймақ 2, құрылымы 9 ҚазГӨЗ» ЖШС-нің аумағы, «KMG EP-Catering» ЖШС-інің кеңсесі, № 302 кабинет.

Автокөлікті қарау үшін алдын ала Серіктестікпен келісе отырып, сағат 16.00-де көруге болады.

Аукционның жүргізілуі бойынша қосымша ақпаратты 8 72934 92658 (ішкі тел: 120, 210), 8 72934 92661 телефоны бойынша ала аласыздар.


Протокол №20 О результатах проведения торгов аукциона голландским методом по продаже автотранспорта Газ 2705 288 TOO "KMG EP-Catering"
Дата начала: 03.10.2019 00:00
Объявление о проведении аукциона по продаже автотранспорта
Дата начала: 11.09.2019 10:00

ТОО «KMG EP-Catering» (далее - Товарищество) объявляет о проведении аукциона по продаже автотранспорта в Мангистауской области  г. Жанаозен.

 На аукцион выставляется автотранспорт:          

 

Марка автомашины

Гос. номер

Год выпуска

Пробег

Оценочная стоимость

Газ 2705 288

R 124 BТ

2010

29 860

1 862 000,00

 

Дата проведения аукциона «03» октября 2019 г. в 10 ч. 00 мин., по адресу Мангистауская область г. Жанаозен, Промышленная зона 2 строение 9 Б. территория ТОО «КазГПЗ» офис ТОО «KMG EP-Catering»  каб. 302

Условия оплаты: 100 % предоплата в срок не позднее 2 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи

Метод проведения аукциона голландский.

Гарантийный взнос не применяется

Прием заявок производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается не позднее трех рабочих дней до начала аукциона, по адресу  Мангистауская область г. Жанаозен, Промышленная зона 2 строение 9 Б территория ТОО «КазГПЗ» офис ТОО «KMG EP-Catering каб. 302.

Осмотр автотранспорта возможен в 16.00 часов по согласованию с Товариществом.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам: 8 72934 92658 (вн. 120, 210), 8 72934 92661.


  Хабарландыру.

 «KMG EP-Catering» ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) Маңғыстау обылысы, Жаңаөзен қаласында автокөлік сатылымы бойынша аукцион өткізетінін хабарлайды. Аукционға төмендегідей лоттар бойынша автокөліктер шығарылады.

 

Лот№

Автокөлік маркасы

Мемлекеттік нөмірі

Шығарылған жылы

Жүріп өткен шақырымы

 

Бағалау құны

1

Газ 2705 288

R 124 BТ

2010

29 860

1 862 000,00

 

Аукционды өткізу уақыты: 2019 жыл  «03» қазан, сағат 10.00.- те. Өтетін мекен-жайы: Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, өндірістік аймақ 2, құрылымы 9 «ҚазГӨЗ» ЖШС-інің аумағы,  «KMG EP-Catering» ЖШС кеңсесі, № 302 кабинет.

Төлем шарттары: 100%  көлеміндегі алдын ала төлем сатып алу-сату келісім шартына қол қойылғаннан бастап 2 (екі) банктік күн ішінде өтелуі тиіс.  

Аукционды өткізу әдісі – голландша.

Кепілдік өтем қабылданбайды.

Аукционға қатысу үшін өтініш  ақпараттық хабарландыруды  жариялаған күннен бастап және аукцион басталардан 3 (үш) жұмыс күні бұрын  төмендегідей мекен-жай бойынша қабылданады.

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, өндірістік аймақ 2, құрылымы 9 ҚазГӨЗ» ЖШС-нің аумағы, «KMG EP-Catering» ЖШС-інің кеңсесі, № 302 кабинет.

Автокөлікті қарау үшін алдын ала Серіктестікпен келісе отырып, сағат  16.00.-де көруге болады.

Аукционның жүргізілуі бойынша қосымша ақпаратты 8 72934 92658 (ішкі тел:  120, 210), 8 72934 92661 телефоны бойынша ала аласыздар.

Протокол №42 О результатах проведения торгов английским методом (аукциона) по продаже автотранспорта Газ 2705 288 ТОО "KMG EP-Catering"
Дата начала: 02.09.2019 00:00
Объявление о проведении аукциона по продаже автотранспорта
Дата начала: 02.09.2019 10:00

 ТОО «KMG EP-Catering» (далее - Товарищество) объявляет о проведении аукциона по продаже автотранспорта в Мангистауской области г. Жанаозен.

На аукцион выставляется автотранспорт: 

Марка автомашины

Гос. номер

Год выпуска

Пробег

Оценочная стоимость

Газ 2705 288

R 124 BТ

2010

29 860

1 862 000,00

Дата проведения аукциона «02» сентября 2019 г. в 10 ч. 00 мин., по адресу Мангистауская область г. Жанаозен, Промышленная зона 2 строение 9 Б. территория ТОО «КазГПЗ» офис ТОО «KMG EP-Catering» каб. 302

Условия оплаты: 100 % предоплата в срок не позднее 2 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи

Метод проведения аукциона английский.

Гарантийный взнос не применяется

Прием заявок производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается не позднее трех рабочих дней до начала аукциона, по адресу Мангистауская область г. Жанаозен, Промышленная зона 2 строение 9 Б территория ТОО «КазГПЗ» офис ТОО «KMG EP-Catering каб. 302.

Осмотр автотранспорта возможен в 16.00 часов по согласованию с Товариществом.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам: 8 72934 92658 (вн. 120, 210), 8 72934 92661.

Хабарландыру 

«KMG EP-Catering» ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) Маңғыстау обылысы, Жаңаөзен қаласында автокөлік сатылымы бойынша аукцион өткізетінін хабарлайды. Аукционға төмендегідей лоттар бойынша автокөліктер шығарылады.

Лот№

Автокөлік маркасы

Мемлекеттік нөмірі

Шығарылған жылы

Жүріп өткен шақырымы

      Бағалау құны   

1

Газ 2705 288

R 124 BТ

2010

29 860

1 862 000,00

 Аукционды өткізу уақыты: 2017 жыл «02» қыркүйек, сағат 10.00.- те. Өтетін мекен-жайы: Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, өндірістік аймақ 2, құрылымы 9 «ҚазГӨЗ» ЖШС-інің аумағы, «KMG EP-Catering» ЖШС кеңсесі, № 302 кабинет.

Төлем шарттары: 100% көлеміндегі алдын ала төлем сатып алу-сату келісім шартына қол қойылғаннан бастап 2 (екі) банктік күн ішінде өтелуі тиіс.

Аукционды өткізу әдісі – ағылшынша.

Кепілдік өтем қабылданбайды.

Аукционға қатысу үшін өтініш ақпараттық хабарландыруды жариялаған күннен бастап және аукцион басталардан 3 (үш) жұмыс күні бұрын төмендегідей мекен-жай бойынша қабылданады.

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, өндірістік аймақ 2, құрылымы 9 ҚазГӨЗ» ЖШС-нің аумағы, «KMG EP-Catering» ЖШС-інің кеңсесі, № 302 кабинет.

Автокөлікті қарау үшін алдын ала Серіктестікпен келісе отырып, сағат 16.00.-де көруге болады.

Аукционның жүргізілуі бойынша қосымша ақпаратты 8 72934 92658 (ішкі тел: 120, 210), 8 72934 92661 телефоны бойынша ала аласыздар.